Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του techaway δεν επιτρέπεται

να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτό.


Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.